Bygglovsritningar – Kontrollansvarig enl. PBL – Skyddsrumssakkunnig

Vi är ett tjänsteföretag som utför byggkonsulttjänster i form av bygglovsritningar, uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL (KA) samt uppdrag som skyddsrumssakkunig, tex. överlåtelsebesiktning och statusbesiktning av befintliga skyddsrum. Vi finns söder om Gävle och utför uppdrag i hela mellansverige. Åt både företag och privatpersoner.

Låt oss hjälpa dig med ditt nästa byggprojekt! Kontakta oss nu så återkopplar vi inom 24h
Kontrollansvarig enligt PBL

Yngves byggkontroll AB åtar sig uppdrag som kontrollansvarig både för större och mindre projekt. Vi har erfarenhet från många olika typer av uppdrag; från utbyggnationer av sommarstugor, nybyggnation av villor och attefallshus till nybyggnation av förskolor, renovering av skolor liksom rivningsprojekt. Vi utför uppdrag åt både företag och privatpersoner.

Hjälp att upprätta kontrollplan när ditt projekt inte kräver kontrollansvarig

Inte alla bygglovsärenden kräver en kontrollansvarig men alla bygglov kräver en kontrollplan. Vi hjälper dig att upprätta kontrollplan med tillhörande riskanalys för ditt projekt.  Snabbt och effektivt. Vi stämmer av projektets omfattning och upplägg via webbmöte eller telefonsamtal, därefter upprättas projektspecifik kontrollplan för just ditt ärende.

Bygglovsritningar

Behöver du hjälp att upprätta ritningar till din bygglovsansökan? Vi har lång erfarenhet av att upprätta bygglovsritningar och hjälper dig att upprätta underlag till din ansökan. 

Skyddsrumssakkunnig

Har du ett skyddsrum och behöver hjålp med besiktning? Vi utför skyddsrumsbesiktningar av olika slag t.ex. statusbesiktningar och överlåtelsebesiktningar inför försäljning av fastighet 

Om Yngves byggkontroll