Kontrollansvarig i Stockholm, bild på husmodel samt ritningar

Kontrollansvarig i Stockholm

Om du har planer på att bygga ett nytt hus, eller kanske bygga ut eller om ett äldre hus, och är i behov av en kontrollansvarig i Tyresö kan jag hjälpa dig.

Som riksbehörig kontrollansvarig i Stockholms Län och certifierad av SITAC (SC0544-11), kan jag hjälpa dig från början till slutet av byggprocessen, med allt från projektering till slutbesiktning och allt där emellan. Jag har en bred kunskap och erfarenhet när det kommer till material, arkitektur och konstruktioner. Med de kunskaper jag besitter, kan jag hjälpa dig med råd och tips redan från början av planeringsprocessen. Om du tar hjälp av mig som kontrollansvarig i Tyresö, kan problem och misstag som ibland kan vara problematiska att rätta till undvikas redan från början.

Jag tar uppdrag i Stockholm samt kringliggande Kommuner. Mitt uppdrag att kontrollera att byggnationen uppfyller bygglovet. Dessutom ser jag till att de lagar och bestämmelser som råder följs på bygget. Jag ser till att tillsyn och kontroll genomförs på ett rätt och riktigt sätt, samt att dokumentationen till myndigheterna och den dokumentation som du behöver för att säkra kvaliteten utförs ordentligt. Du och jag kan tillsammans se till att du får ut det bästa möjliga av din investering för en bra framtid. Helt enkelt, min kunskap hjälper dig till en tryggare framtid.

Vid ett nybygge eller ombyggnation av ett hus står du som är byggherre för projektet. Detta ger dig ett juridiskt ansvar för att allt vid bygget går rätt till, från början till slut. Som byggherre måste du utse en person som är kontrollansvarig för byggnationen. Den som du utser till kontrollansvarig har en skyldighet att se till byggnationen av huset sker på ett riktigt sätt. Dessutom måste alla krav från myndigheter uppfyllas. Det är även lag på att en kontrollansvarig ska utses när man behöver bygg- eller rivningslov för ett projekt.

Du som byggherre ska känna en säkerhet i att byggnationen av ditt hus, oavsett om det byggs från grunden eller byggs om, sköts på ett riktigt sätt. Som kontrollansvarig ser jag till så att ditt hus inte kommer ställa till med problem om några år. Ditt hus ska vara ett hem att inte bara bo utan också trivas i, och du ska inte behöva oroa dig för att något kan gå fel.

Om du anlitar en kontrollansvarig för bygget så snart som möjligt i planeringsstadiets början, minskar du risken för att det ska dyka upp större problem under byggnationens gång. Genom att samarbeta med en kontrollansvarig redan från början kan ni tillsammans göra ditt hus unikt genom att hitta lösningar som fungerar för just ditt hus.

Det är därför klokt att anlita en kontrollansvarig för att behålla överblicken över husbyggnationen. Jag är kontrollansvarig i Stockholm och omkringliggande Kommuner. Tveka inte att kontakta mig för mer information om hur du kan säkra ditt bygge.